Photo by Jehyun Sung

Leadership (अगुवापन)

यस चर्च ख्रीष्टको अधिनमुनि रहि पास्टरहरु/एल्डरहरुले नेतृत्व गरेको तर सदस्यहरुले शासन गरेको (Elder-led Congregationalism)  चर्च हो।

पास्टरहरु/एल्डरहरु र डिकनहरु चर्चका दुई बाइबलिय पदधिकारिहरु हुन। पास्टरहरु/एल्डरहरु चर्चको बाइबलिय पदधिकारिहरु हुन। एल्डरहरुको योग्यता १ तिमोथि ३:१-७ र तितस १:६-९ मा उल्लेख भएको पाइन्छ। प्रेरित ६:१-६ र १ पत्रुस ५:१-४ अनुसार, एल्डरहरुको काम र जिम्मेवारिहरु चर्चको सेवाकाइ र स्रोत साधनहरुको हेरचाह गर्ने, निरन्तर प्रार्थना गर्ने, बचनको सेवाकाइ गर्ने (साँचो सिद्दान्त सिकाउदै), र परमेश्वरको बगालको गोठालो गर्ने हो।

पास्टर/एल्डरहरु सँगै डिकनहरु पनि चर्चको बाइबलिय पदधिकारिहरु हुन। डिकनहरुको योग्यता १ तिमोथि ३:८-१३ र प्रेरित ६:१-७ मा पाइन्छ। डिकनहरुको जिम्मेवारिहरु विशेषगरि चर्चको भौतिक आवश्यक्ताहरुमा केन्द्रित हुन्छ (जस्तै, चर्च प्रशासन, परोपकार, स्वागर-सत्कार आदि)। 

पास्टर (Pastor)

Isai Rai

Isai is the pastor of Kathmandu Community Church, Nepal. Isai was born and brought in a Christian home, and believed the gospel as a teenager. Isai is married to Nagina, and has a son, Ethan.  Isai is graduated from Malaysia Bible Seminary in 2013. इशाई राई काठमाण्डौ कम्युनिटी चर्चको संस्थापक पास्टर हुनुहुन्छ। इशाईको जन्म एक ख्रीष्टियन परिवारमा भएको थियो, र किशोर हुदै सुसमचारमा विश्वास गर्नुभयो। इशाई विवाहित हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमतीको नाम नगिना राई र छोराको नाम इथन राई हो। सन् २०१३ मा उहाँले मलेशीया बाइबल सेमिनरीबाट M.Div गर्नुभएको छ।  

पास्टरिय साहयक (Pastoral Assistant)

Hanok Sampang

Hanok Sampang grew up in a Christian home and came to faith in Christ at a young age. After completing a degree in Bachelor’s Theology from Nepal Baptist Bible College in 2018, Hanok joined KCC church plant. Hanok is currently serving as the pastoral assistant at Kathmandu Community Church. हनोक साम्पाङ एक ख्रीष्टियन परिवारमा हुर्कनुभयो र जवान अवस्थामै ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभयो। हनोकले २०१८ मा नेपाल बप्तिस बाइबल कलेजबाट B.Th सकेर काठमाण्डौ कम्युनिटी चर्चको स्थापनामा सामेल हुनुभयो।हाल हनोक काठमाण्डौ कम्युनिटी चर्चमा पास्टरिय साहयकको रुपमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ।