Sermons

Screenshot 2023-04-18 at 10.34.02 PM

प्रतिशोध

Scripture: Gen: 34:1-31 Series: God Who Reveals Himself By: Isai Rai

एक महान् लडाकु

Scripture: Genesis 32&33

घर फर्कने बेला

Series: God Who Reveals Himself By: Isai Rai

येशू ख्रीष्टको जन्मको...

By: Hanok Rai

यूहन्नाको जन्म र काम

By: Hanok Rai

दिदीबहिनीको झगडा

Series: God Who Reveals Himself By: Isai Rai

एउटी अवहेलित केटी

Series: God Who Reveals Himself By: Isai Rai

एउटा भर्याङ

Series: God Who Reveals Himself By: Isai Rai

विचित्र परिवार

Series: God Who Reveals Himself By: Isai Rai

भरोसायोग्य परमेश्वर

Series: God Who Reveals Himself By: Isai Rai