Photo by Sabin Basnet

Ministries

Home Fellowship (घरेलु संगती)

शनिवारको आराधना सेवामा प्रचार गरिएको वचनको समिक्षा र ब्यावहारिक प्रयोगबारे छलफल साथै प्रार्थना गर्ने उदेश्यले हामी हरेक मंगलवार साझ ५ बजे देखी एयरपोर्टको पहेलो पुल निजकैको सदस्यको घरमा भेला हुने गर्दछौ। कृपया, आउनोहोस् र हामीसँग संगती गर्नुहोस्। Please, come and join us as we meet for prayer and Bible study on Tuesdays from 5pm at the Airport, Pahelo Pul.

KCC Kids (बालसंगती)

हामीसँग पर्याप्त ठाउ नभएको कारण यस समयमा बालसंगतीको सेवा प्रदान गर्न असक्षम छौ। Due to a lack of space, we are unable to run Sunday School for kids at the moment.

Ladies Bible Study (महिला बाइबल अध्य्यन)

महिला अनुगमनात्मक बाइबल अध्य्यनबारे बुझ्न कृपया चर्चको सम्पर्क नंबरमा कल गर्नुहोला। To learn about our Ladies Inductive Bible Study, please call us at our church contact number.