4dca4c0f-005e-4e05-9d3c-1eb5487cb02f

Service Times (सेवाको समयहरु)

हामी हरेक सनिवार अाराधना सेवाको लागि चावहिलको तरकारि बजारमा अवस्थित EVEREST KITCHEN भवनमा भेला हुने गर्छौ।

Saturday Service

10:30 a.m. – Corporate Worship (सामुहिक आराधना)

Tuesday Fellowship @ Jorpati

4:30 p.m. – Home Fellowship (घरेलु संगती)