4dca4c0f-005e-4e05-9d3c-1eb5487cb02f

Service Times (सेवाको समयहरु)

हरेक शनिवार आराधना सेवाको लागि चुच्चेपाटीको हाइयट होटलको विपरित, रिभेरा स्कुलको छेउमा अवस्थित भवनमा भेला हुने गर्छौ ।

Saturday Service

10:30 a.m. – Corporate Worship (सामूहिक आराधना)

Tuesday Fellowship @ Currently in Zoom

8: 00 to 9: 00 p.m. – Home Fellowship (घरेलु सङ्गति)