Sermons

Screenshot 2023-04-18 at 10.34.02 PM

परमेश्वरले हाम्रो उद्...

Series: The Preeminence of Christ By: Isai Rai
Listen

कष्ट र महिमा अविभाज्य ...

By: Isai Rai

परमेश्वरको प्रेम र भल...

Series: Life and Doctrine By: Hanok Rai
Listen

परमेश्वरको अनुग्रह प्...

By: Hanok Rai
Listen

बडो आनन्दको समाचार

Series: The Preeminence of Christ By: Isai Rai

ख्रीष्ट पर्याप्त हुुन...

Series: The Preeminence of Christ By: Isai Rai
Listen

हाम्रो जीवन र सेवकाइक...

Series: The Preeminence of Christ By: Isai Rai
Listen

हामी जो एक समय परमेश्व...

Series: The Preeminence of Christ By: Isai Rai
Listen

Christ is Preeminent in All Things-(ख्रीष्ट ...

Series: Christ is Preeminent By: Isai Rai
Listen

एक महान् निमन्त्रणा (A GR...

By: Bishow Raj Dhimal
Listen