Photo by Aaron Burden

Statement of Faith (विश्वासको सार)

Statement of Faith in Nepali

(Adopted by the congregation on July 7, 2018)

१. बाइबल: पुरानो र नयाँ करार गरी बाइबलमा जम्मा ६६ ओटा पुस्तकहरू छन्, जहाँ परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ । हरेक बचन परमेश्वरबाट प्रेरित भइ मानव लेखकहरूद्वारा लेखिएका हुन्, त्यसैले मौलिक रूपमा दिइएको बाइबल पूर्णरूपमा परमेश्वरको वचन हुन् र यसका यथार्थ र सिद्धान्तहरू त्रुटिरहित, स्पष्ट र पूर्णरूपमा विश्वास योग्य छन् । केवल बाइबलले मात्र निर्णायक (अन्तिम) अधिकारका साथ बोल्छ र सबै विश्वास, उद्धारको ज्ञान र आज्ञाकारिताको अभ्यासको लागि बाइबल सधैँ आवश्यक र पर्याप्त छ ।  (हिब्रू १:२; २ तिमोथी ३:१६; यहूदा ३; एफिसी २:२०; भजनसंग्रह ११९:१६०; यूहन्ना १०:३५; मत्ती ४:४; २ पत्रुस १:२१) 

२. परमेश्वर: परमेश्वर एकमात्र त्रिएक परमेश्वर हुनुहन्छ, जो अनन्तदेखि पिता, पुत्र, र पवित्र आत्मा, तीन भिन्न तर समान व्यक्तित्वको रूपमा अस्तित्वमा हुनुहुन्छ । आफ्नो पवित्रता, न्याय, बुद्धि, अनुग्रह र प्रेममा परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ । उहाँ सर्वशक्तिमान् सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता र न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, जसले आफ्नै महिमाको निम्ति आफ्नो सर्वोच्च इच्छाद्वारा सबै कुरालाई कायम राख्नुहुन्छ र शासन गर्नुहुन्छ (प्रस्थान ६:४; यूहन्ना. १७:५; उत्पति १:१-२; भजनसंग्रह १०२:२७; १ स. १५:२९; रोमी:१६:२७; एफिसी २:४; १ यूहन्ना . ४:१६)।

३. मानव जाति: परमेश्वरको स्वरूपमा  सिर्जिएको हुनाले सबै स्त्री र पुरुषसँग जन्मसिद्ध र समान मूल्य र मर्यादा छ । मानव जातिको महान उद्देश्य भनेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, आराधना गर्नु, आज्ञा पालन गर्नु, र उहाँमा आनन्दित हुनु हो । तर, हाम्रो पहिलो अभिभावकको पतनको परिणाम स्वरूप आज मानिसको स्वभावको हरेक पक्ष भ्रष्ट भएको छ । र सबै स्त्री र पुरुष परमेश्वरको सामुन्ने केवल आत्मिक जीवन बिनाको, दोषी पापी र विद्रोही भएका छन् । त्यसकारण, हरेक व्यक्ति परमेश्वरको निष्पक्ष दोष मुनि छन् र उहाँलाई चिन्न र खुसी पार्न हरेक व्यक्ति नयाँगरी जन्मिन, क्षमा गरिन र परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याइन आवश्यक छ (उत्पति १:२७; १ पत्रुस ३:७; व्यवस्था. ६:५; रोमी ५:१२; यर्मिया १७:९; एफिसी २:१-३; रोमी ८:७-८)।

४. प्रभु येशू ख्रीष्ट: परमेश्वरको पुत्र, प्रभु येशू ख्रीष्ट, पूर्णरूपमा परमेश्वर र पूर्णरूपमा मानिस हुनुहुन्छ । उहाँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्यादेखि जन्मनुभयो, र पिताको आज्ञाकारितामा पापरहित जीवन जिउनुभयो । उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कार्यहरूले उहाँको अधिकारको प्रमाण दिन्छ, जुन अधिकारमा उहाँले सिकाउनुभयो र उहाँका सबै वचनहरू सत्य छन् । उहाँले पापीले बोक्नुपर्ने परमेश्वरबाटको सजाय आफै बोकी, आफ्नो रगतद्वारा तिनीहरूलाई छुटकारा दिइ, पापीहरूको ठाउँमा उहाँ आफै क्रूसमा मर्नुभयो । ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभयो, र पुनरुत्थान भएर शरीरमा स्वर्गमा चढीजानुभयो, जहाँ सबैको प्रभु-मालिक भइ उहाँ उचालिनुभएको छ । परमेश्वर र मानिस बीचको एउटै मध्यस्थकर्ता भएकाले आफ्नो मानिसहरूको निम्ति पिताको सामु उहाँले अर्ज बिन्ती चढाउभयो (यूहन्ना १:१, २०:२८; रोमी ८:३४; ९:५; गलाती ४:४; हिब्रू १:३; ४:१५; मर्कुस १:२४; यूहन्ना १४:६; यशैया ५३:५; १ कोरिन्थी १५:३-४; एफिसी १:७; प्रेरित १:९)। 

५. मुक्ति: मुक्ति पूर्णरूपमा परमेश्वरको अनुग्रहको काम हो, यो कमाएर प्राप्त गर्न सकिन्न । यो येशू ख्रीष्टले पूरा गरिसक्नुभएको छ र सुसमाचारद्वारा सबैलाई प्रदान गरिएको छ । परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा जसरी पापीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई पश्चाताप र विश्वास दिई क्षमा गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबै विश्वासद्वारा मात्र धर्मी ठहरिन्छ, ख्रीष्टको धार्मिकता खन्याइएकाहरू परमेश्वरको परिवारमा ग्रहण गरिएको हुन्छ, र उनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ (एफिसी २:८-९; २ तिमोथी १:९; तीतस ३:५; हिब्रू ७:२७; मत्ती ११:२८; रोमी १०:१३; १ कोरिन्थी १:२४; प्रेरित ११:१८; २ तिमोथी २:२५; रोमी ३:२८; रोमी ५:१९; २ कोरिन्थी ५:२१; रोमी ८:१५; यूहन्ना ३:१६)।  

६. पवित्र आत्मा: ख्रीष्टको महिमा गर्न र उहाँको मुक्तिको कार्य लागू गर्नलाई पवित्र आत्मालाई स्वर्गबाट पठाउनुभयो । उहाँले पापीहरूलाई तिनीहरूको पाप देखाइदिनुहुन्छ, आत्मिक जीवन दिनुहुन्छ र परमेश्वरको वचनको बारेमा सही समझ शक्ति पनि दिनुहुन्छ। उहाँ सबै विश्वासीहरूमा वास गर्नुहुन्छ, मुक्तिको निश्चितता दिनुहुन्छ र सबैमा ख्रीष्टको प्रतिरूप  फैलाउनुहुन्छ । उहाँले विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टको शरीरमा जोड्नुहुन्छ, मण्डली निर्माण गर्नुहुन्छ र सदस्यहरूलाई आराधना, सेवा र सुसमाचार (मिसन) को लागि सशक्तीकरण गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १६:१४, ८; तीतस ३:५; यूहन्ना ३:६; १ कोरिन्थी २:१४; एफिसी १:१७-१९; भजनसंग्रह ११९:१८; रोमी ८:९; एफिसी १:११-१४; रोमी ८:१५; २ कोरिन्थी ३:१८; प्रेरित १:४; १ कोरिन्थी २:४-५; एफिसी ५:१८; प्रेरित ४:३१) ।    

७. चर्च: विश्वव्यापी चर्च भनेको शरीर हो ।  जसको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र त्यहाँ सबै बचाइएकाहरू आबद्ध हुन्छन् । यो स्थानीय चर्चहरूमा देख्न सकिने बनाइएको छ । यो परमेश्वरको आराधना, वचन प्रचार, बप्तिस्मा, प्रभु भोजको अभ्यास, पास्टरीय वास्ता, अनुशासन र सुसमाचार प्रचारको लागि एकअर्कामा समर्पित विश्वासीहरूको समूह हो । ख्रीष्टको शरीरको एकता चर्चभित्र र मण्डलीमाझ पारस्परिक प्रेम, वास्ता र उत्साहद्वारा अभिव्यक्त गरिन्छ । चर्चको साँचो प्रेम त्यतिखेर देखिन्छ जब तिनीहरू सुसमाचारमा विश्वासयोग्य हुन्छन् । चर्च भवन वा तथ्याङ्क होइन (मत्ती १६:८; हिब्रू १२:२२-२३; कलस्सी ४:१५; एफिसी २:१९-२१; मत्ती २८:१९; १ कोरिन्थी ११:२३-२६; हिब्रू १०:२३-२५; १ पत्रुस १:२२; २ कोरिन्थी ६:१४; १ यूहन्ना १:१७; एफिसी ३:१०)।

८. बप्तिस्मा र प्रभु-भोज: सुसमाचारको दृश्य चिन्हहरूको रूपमा बप्तिस्मा र प्रभु-भोज ख्रीष्टद्दारा स्थापित गरिएको हो । बप्तिस्माले ख्रीष्टसँगको मिलाप र उहाँको चर्च भित्रको प्रवेशको प्रतिकत्व गर्दछ, तर यसले आत्मिक जीवन प्रदान गर्दैन । परमेश्वरको अघि आफ्नो पाप पश्चताप गर्ने र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र आज्ञाकारितामा जिउनेलाई मात्र पानीमा डुबाएर बप्तिस्मा दिने हाम्रो अभ्यास छ— तसर्थ, शिशुहरूलाई हामी बप्तिस्मा दिदैनौँ । प्रभु-भोज केवल हाम्रो पापको खातिर क्रुसमा ख्रीष्टको एकपल्ट र सधैँको लागि भएको बलिदानको सम्झना हो, र प्रभु-भोजको तत्त्वहरू साँच्चैको मासु र रगतमा परिवर्तन हुँदैन, न त यसमा सहभागि हुँदा कुनै भौतिक आशिष् नै पाइन्छ । प्रभु-भोज विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्दछ (मत्ती २८:१९; रोमी ६:३; कलस्सी २:१२; १ पत्रुस ३:२१; लुका २२:१९; १ कोरिन्थी ११:२३-२६)।

९. भविष्य: प्रभु येशू ख्रीष्ट महिमामा आउनुहुनेछ । उहाँले मरेकाहरूलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ र संसारलाई धार्मिकताद्वारा न्याय गर्नुहुनेछ । दुष्टहरू अनन्त दण्डको निम्ति नर्कमा पठाइनेछन् र धर्मीहरूलाई परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा अनन्त आनन्दको जीवनमा स्वागत गरिनेछ । परमेश्वरले सबैथोक नयाँ बनाउनुहुनेछ र सदासर्वदा महिमित हुनेछ  (१ थेसलोनिकी ४:१६; २ थेसलोनिकी १:१०; १ यूहन्ना ३:२; मर्कुस १३:२६; मत्ती २५:४६; प्रकाश २१:५)।

Statement of Faith in English

(Adopted by the congregation on July 7, 2018)

1. GOD: There is one Triune God, who exists eternally in three distinct but equal persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. God is unchangeable in his holiness, justice, wisdom, mercy and love. He is the almighty Creator, Saviour and Judge who sustains and governs all things according to his sovereign will for his own glory.

2. THE BIBLE: God has revealed himself in the Bible, which consists solely of the 66 books of the Old and New Testaments. Every word was inspired by God through human authors, so that the Bible as originally given is in its entirety the Word of God, without error and fully reliable in fact and doctrine. The Bible alone speaks with final authority and is always sufficient for all matters of belief and practice.

3. THE HUMAN RACE: All men and women, being created in the image of God, have inherent and equal dignity and worth. Their greatest purpose is to obey, worship, love and enjoy God. As a result of the fall of our first parents, every aspect of human nature has been corrupted and all men and women are without spiritual life, guilty sinners and hostile to God. Every person is therefore under the just condemnation of God and needs to be born again, forgiven and reconciled to God in order to know and please him.

4. THE LORD JESUS CHRIST: The Lord Jesus Christ, the Son of God, is fully God and fully man. He was conceived by the Holy Spirit, born of a virgin, and lived a sinless life in obedience to the Father. His miracles attested to the authority with which he taught and all his words are true. He died on the cross in the place of sinners, bearing God’s punishment for their sin, redeeming them by his blood. He rose from the dead, and in his resurrection body, ascended into heaven where he is exalted as Lord of all. As the sole mediator between God and man he intercedes for his people in the presence of the Father.

5. SALVATION: Salvation is entirely a work of God’s grace and cannot be earned or deserved. It has been accomplished by the Lord Jesus Christ and is offered to all in the gospel. God, in his love, forgives sinners whom he calls, granting them repentance and faith. All who believe in Christ are justified by faith alone, credited with the righteousness of Christ, adopted into the family of God, and receive eternal life.

6. THE HOLY SPIRIT: The Holy Spirit has been sent from heaven to glorify Christ and to apply his work of salvation. He convicts sinners, imparts spiritual life and gives a true understanding of the Scriptures. He lives in all believers, brings assurance of salvation and produces increasing likeness to Christ. He incorporates believers into the Body of Christ, builds up the Church and empowers its members for worship, service and mission.

7. THE CHURCH: The universal Church is the body of which Christ is the head and to which all who are saved belong. It is made visible in local churches, which are congregations of believers who are committed to each other for the worship of God, the preaching of the Word, the administering of Baptism and the Lord’s Supper, for pastoral care and discipline, and for evangelism. The unity of the body of Christ is expressed within and between churches by mutual love, care and encouragement. True fellowship between churches exists only where they are faithful to the gospel.

8. BAPTISM AND THE LORD’S SUPPER: Baptism and the Lord’s Supper are ordained by Christ as visible signs of the gospel. Baptism symbolizes union with Christ and entry into his Church but does not impart spiritual life. It is our practice to baptize, by immersion in water, only those who profess repentance towards God, faith in, and obedience to, our Lord Jesus Christ.  The Lord’s Supper is a commemoration of Christ’s sacrifice offered once for all and involves no change in the bread and wine. All its blessings are received by faith.

9. THE FUTURE: The Lord Jesus Christ will return in glory. He will raise the dead and judge the world in righteousness. The wicked will be sent to eternal punishment in hell and the righteous will be welcomed into a life of eternal joy in fellowship with God. God will make all things new and will be glorified forever.

We also identify with The London Baptist Confession of Faith of 1689