Godless
Contend For The Faith ( विश्वासको प्रतिरक्षा गर ) Keep Yourselves In The Love of God (आफैलाई परमेश्‍वरको प्रेममा राख )