ख्रीष्टियानहरू, कुनै पनि हालतमा आफ्नो पापलाई मार्नुहोस् भोलिको निम्ति फिक्री नगर