Black Dark Quote Instagram Post
अथक प्रार्थना र असल आचरणमा समर्पित ख्रीष्टियान जीवन अब्राहामका परमेश्वर धन्यका हुनुहुन्छ